Zelená převozní značka

//

prihlasenivozidel.cz

Při nákupu nového i ojetého vozidla se můžete setkat s tzv. převozkou – zeleným papírem nalepeným na zadním skle. Převozní značka je jednorázový dočasný doklad s omezenou platností. Na značce je písmeno značící okres, v němž byla značka vydána, číslice označující pořadové číslo značky a razítko s podpisem prodejce (bez něj není platná).

K čemu převozní značka slouží

Jak název napovídá, zelená převozní značka slouží k převozu vozidla a to od prodejce k místě registrace. Rozhodně není určená pro dlouhodobý provoz! Tento dočasný doklad je určený pouze k řešení situace, kdy vůz ještě není v ČR zaregistrován a nebyly mu přiděleny řádné registrační značky (více o registraci vozidle zde). 

Platnost převozní značky

Platnost zelené převozní značky je 10 dní od jejího vydání. Za platnou je považována pouze v případě, že je potvrzena razítkem a podpisem prodejce. Značka musí být viditelně nalepená na zadním skle tak, aby byla dobře čitelná. 

Omezení zelené převozní značky

Převozní značka nenahrazuje standardní registrační značku. Z toho důvodu se k ní pojí několik omezení a pravidel: 

  • Převozní značka je platná pouze 10 dní
  • S převozní značkou nelze vycestovat do zahraničí
  • Značka je určená pouze k jízdě do místa registrace

V případě kontroly vás policisté samozřejmě nebudou sledovat a kontrolovat, kam skutečně jedete. Pokud vás však zastaví uprostřed noci se sbalenými kufry na dovolenou, jen těžko jim budete vysvětlovat, že míříte na úřad. Doporučujeme tak zákony nepokoušet a co nejdříve vůz zaregistrovat

Jak převozní značku získat

Převozní značky jsou vždy vydávány dopravním inspektorátem a jsou určené pouze pro firmy zabývající se prodejem, dovozem nebo jinou činností spojenou s vozidly. 

Kromě papírových převozních značek existují také plechové převozní (tzv. manipulační) značky, které lze využívat na vícero vozidlech. Je však nutné vést knihu jízd a mít sjednané speciální pojištění. 

Pro jízdu jen převozní značka nestačí

Kromě platné převozní značky musíte mít v autě i doklad o koupi vozu sloužící jako náhrada za malý technický průkaz. Dokladem se rozumí kupní smlouva, případně faktura. Zároveň musíte mít doklad o pojištění vozu (zelenou kartu) a povinnou výbavu. 

KAM DÁL?

sekce Kontaktujte nás s kontakty na naši společnost

sekce Auta na objednávku s vysvětlením toho, jak to u nás funguje

Contact

54122 Dev Drive
New York, NY 10060

+420 605 177 133

Kontakt

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here